Materiál

Techizol používá dvě varianty stříkaných PUR pěn – měkkou (otevřená struktura buňky) a tvrdou (uzavřená struktura buňky). Stříkaná PUR pěna vzniká přímo na místě smícháním a nástřikem dvou tekutých složek. K nástřiku používáme speciální vysokotlaké stříkací zařízení se směšovací pistolí. Po smíchání složek v pistoli a vlastním nástřiku proběhne během několika vteřin chemická exotermní reakce, která vede ke vzniku PUR pěny. Po půl minutě pěna začne reagovat na nelepivou vrstvu a další proces síťování PUR pěny pak pokračuje v řádu desítek hodin.

V různých modifikacích dodáváme dvě varianty stříkaných PUR pěn – MĚKKÉ a TVRDÉ. Odlišují se především svými fyzikálně-technickými vlastnostmi a možnostmi použití.